INFOPROJEKT DOWNLOAD SEKCIJA

Naš izbor korisnih programa, odnosno lokacija sa kojih možete da ih dovučete na Vaš računar.

Drajveri
Proizvođači hardvera
Storage
Software
CCleaner
Jednostavan, besplatan i veoma koristan program, pogodan kako za početnike, tako i za napredne korisnike. CCleaner očistiće sve "smeće" koje je ostalo na vašem računaru nakon uklanjanja nekog programa, kolačiće (cookies), očistiti Registry itd.
Link: [http://www.piriform.com/ccleaner]
Foxit Reader
Mala ali brza i potpuno funkcionalna alternativa za glomazni Adobeov alat za čitanje PDF datoteka. Naš savet: Prilikom instalacije odbijte sve ponude za dodatne "besplatne" programe!
Link: [http://www.foxitsoftware.com]
Papirologija
IP Obrazac REG Potvrda registracije za PIB
IP Obrazac REG Potvrda registracije za PIB
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Obrazac-REG-Potvrda-registracije-za-PIB.pdf]
IP Resenje APR 2 Promena imena i osnovnog kapitala-3
IP Resenje APR 2 Promena imena i osnovnog kapitala, strana 3 od 3
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-2-Promena-imena-i-osnovnog-kapitala-3.pdf]
IP Resenje APR 2 Promena imena i osnovnog kapitala-2
IP Resenje APR 2 Promena imena i osnovnog kapitala, strana 2 od 3
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-2-Promena-imena-i-osnovnog-kapitala-2.pdf]
IP Resenje APR 2 Promena imena i osnovnog kapitala-1
IP Resenje APR 2 Promena imena i osnovnog kapitala, strana 1 od 3
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-2-Promena-imena-i-osnovnog-kapitala-1.pdf]
IP Resenje APR 3 Promena adrese 2
IP Resenje APR 3 Promena adrese, strana 2 od 2
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-3-Promena-adrese-2.pdf]
IP Resenje APR 3 Promena adrese 1
IP Resenje APR 3 Promena adrese, strana 1 od 2
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-3-Promena-adrese-1.pdf]
IP Resenje APR 1 Upis u registar 3
IP Resenje APR 1 Upis u registar, strana 3 od 3
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-1-Upis-u-registar-3.pdf]
IP Resenje APR 1 Upis u registar 2
IP Resenje APR 1 Upis u registar, strana 2 od 3
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-1-Upis-u-registar-2.pdf]
IP Resenje APR 1 Upis u registar 1
IP Resenje APR 1 Upis u registar, strana 1 od 3
Link: [http://www.infoprojekt.rs/pdf/IP-Resenje-APR-1-Upis-u-registar-1.pdf]

INFOPROJEKT
Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Dr Agostina Neta 20B
Tel: 011/2287-147
Tel/Fax: 011/2287-148
Mobil: 063/372-330, 063/472-330
e-Mail: kontakt@infoprojekt.rs
Poslovni račun: 325-9500900013602-31 OTP banka
Osnovano: 1993.