Zaštita podataka

Bekap podataka (backup)

Iskustvo pokazuje da se svi korisnici računara dele na dve grupe:

  • na one koji su već jednom ostali bez SVIH svojih podataka
  • i na one koji samo što nisu ostali bez SVIH svojih podataka

Nema oblasti informatike na koju se više odnosi ona stara poslovica koja kaže da je "bolje sprečiti nego lečiti" od ove. Svakome ko misli i veruje da su podaci koje "ima" snimljene na hard disku sigurni rado ćemo, po izuzetno povoljnoj ceni, prodati jedan od mostova preko Save.

U slučaju katastrofalnog kvara, sa vizuelnim (bljesak!), zvučnim (prasak!) i ambijentalnim efektima (dim!), a koji, verujte nam na reč, samo što se nije desio, ili - daleko bilo - poplave, krađe ili požara, filmove i muziku koje ste godinama mukotrpno sakupljali i katalogizirali nekako ćete - pa makar i mukotrpno - ponovo prikupiti, ali poslovni portfolio (izvode, fakture, predmere i predračune, tehničke crteže, situacije i tome slično), otkucane stručne tekstove, seminarske, diplomske ili doktorske radove, pisma, a posebno fotografije sa letovanja, venčanja ili rođenja deteta nećete nikako moći da vratite.
Ovde, kao ilustraciju, moramo da navedemo anegdotu iz naše prakse:

Korisnik kome su lopovi odneli sve računare iz firme žalio nam se: "Lako mi je za ove kojima ja dugujem - oni će me već zvati za svoje pare, ali šta da radim sa onima koji duguju meni?"

Dobro organizovana zaštita podataka zasniva se (ovde opet posežemo za poslovicom iz prakse) na 3 elementa:

  • 1. Bekap
  • 2. Bekap i
  • 3. Bekap

Za one koji više vole engleski original:

  • 1. Bekap
  • 2. Bekap and
  • 3. Bekap

Iza ove nesretno posrbljene reči krije se jednostavno, a opet, ponekad zbunjujuće, pravljenje rezervne kopije bitnih podataka. Ali, ne bilo kakve kopije! Pravi bekap sastoji se iz najmanje dve kopije, na najmanje dve vrste medija, koje se obe čuvaju na najmanje dve, međusobno udaljene i nezavisne lokacije, PLUS jedna kopija na nekom internet serveru. Bekap podataka može biti ručni (manuelni) ili automatski. Svaki ima svoje prednosti i mane, a kroz razgovor i dogovor sa vama predložićemo najefikasniju varijantu ili kombinaciju za vaš konkretan slučaj.